riadenie projektov
a investícií

technická podpora od začiatku realizácie po odovzdanie diela

filozofia firmy

filozofia firmy

Cor Trade, s. r. o. je mladá dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť zabezpečujúca technickú podporu na rôznych projektoch. Zaoberá sa jednak technickou podporou od začiatku realizácie po odovzdanie diela, ako aj samotnou realizáciou. Pôsobí v oblastiach energetiky, hutníckeho a stavebného priemyslu.

Filozofiou firmy Cor Trade, s. r. o. je dosiahnuť čo najväčšiu spokojnosť zákazníka poskytovaním kvalitných služieb:

 • Poskytuje služby v oblasti riadenia projektov.
 • Technické, administratívne riadenie a realizácia investícií.
 • Poskytovanie technického dozoru a kontroly kvality investícií, technického poradenstva, testovania, nejadrovej a jadrovej činnosti.

Ekonomická aktivita a produkcia majú dopad na životné prostredie. Cieľom spoločnosti je znížiť škodlivé účinky, trvalo znížiť spotrebu zdrojov, pôsobiť trvalo vo všetkých oblastiach podnikania a postupne zmierňovať dopady práce na životné prostredie. Dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníka flexibilitou pri plnení jeho požiadaviek a kvalitou služieb je prvoradým cieľom spoločnosti.

Neustále zlepšovanie procesov je hlavný prostriedok úspešného rozvoja spoločnosti.

stavba

kmeňové činnosti

Spoločnosť Cor Trade, s.r.o. začala svoju činnosť v roku 2016 a zaoberá sa hlavne týmito kmeňovými činnosťami:

Sprostredkovateľská činnosť:

 • sprostredkovanie služieb v oblasti riadenia projektov,
 • technické a administratívne riadenie a realizácia investícií,
 • poskytovanie technického dozoru a kontroly kvality investícií, technického poradenstva, testovania, nejadrovej a jadrovej činnosti (certifikát)

Ďalšie činnosti:

 • kúpa tovaru na účely ďalšieho predaja a spracovania:
  • kúpa a predaj kovového šrotu
  • kúpa drevnej hmoty na ďalší predaj a export
  • kúpa drevnej hmoty na ďalšie spracovanie a predaj
 • prepravné služby (prepravný poriadok)

produkty

PREVÁDZKA štiepkovanie a kálanie - technologická štiepka, energetická štiepka, kaláné drevo

Štiepkovanie - bubnový štiepkovač Doppstadt

štiepkovač

Kálanie (štiepanie) dreva - kálací automat

kalacka

kontakt

Cor Trade, s.r.o.

Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín

telefón

0905 226 433

e-mail

office@cortradesro.sk

webstránka

www.cortradesro.sk